Protecció de dades


 

Informació sobre la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999


En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Aigës del municipi de Selva SL, l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari de registre electrònic que aparegui a la nostra pàgina Web, així com les dades a les quals s'accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta, sol · licitud o operacions realitzades a través d'aquesta pàgina web, seran recollides en un fitxer de responsabilitat Antonio Gomila S.A. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició al tractament d'aquestes dades, en els termes establerts a la LOPD, bé dirigint-se per escrit a GERMANES SASTRE FONT, 8 1º - SELVA 07313 o a les nostres oficines d'atenció al client a Selva.


La no-emplenament o l'emplenament parcial de les dades de caràcter personal que se li requereixin suposarà que no es pugui atendre la seva sol · licitud. Li preguem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals a fi que la informació continguda als nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.
Les finalitats de la recollida de les seves dades són les que particularment s'indiquen en cadascuna de les pàgines en què es troben els diferents formularis de registre electrònic. Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que vostè proporcioni es tractaran amb la finalitat de poder prestar-li el servei de subministrament d'aigua que vostè ha contractat, així com la remissió d'informació relativa al subministrament i consum d'aigua.


Així mateix li informem que estan implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat. Tot això de conformitat amb el que preveu l'article 9 de la LOPD i el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal1720 / 2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.


De conformitat amb el que disposa l'article 11 de la LOPD, vostè autoritza el responsable del fitxer a poder comunicar les seves dades a les Societats d'AGBAR, i Administracions Públiques competents de conformitat amb la legislació aplicable, exclusivament per als fins indicats. Per la present es té per informat del que disposa l'article 27 de la LOPD, relatiu a la primera comunicació de dades. Aquest consentiment és revocable en qualsevol moment, sense efectes retroactius.