Sol·licitu d'altas

Altes d'ús primera ocupació

Altes d'ús comunitari

Altes de solars sense edificar, horts, etc.

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER ALTA D'ÚS COMUNITARI

Còpia DNI/CIF/NIE/PASAPORT


Còpia Acta de constitució

Còpia boletí instalador

Abonament de la quota dels drets de Connexió de servei

Direcció email

Telèfon de contacte

Dades Bancaries:

Nom del Banc/Caixa

Oficina

Direcció

Localitat

 

Nº Compte Corrent

Entidat

Oficina

D.C

Nº compte

He llegit i accepto el text de protecció de dades