El serveiEl Servei proveeix al nucli urbà de Mancor de la Vall

Les tasques que corresponen al servei són totes les relacionades, tant en abastament com en sanejament i pluvials amb:

- Instal · lació, manteniment, reparació d'avaries i renovació d'instal · lacions i canalitzacions.
- Qualitat de l'aigua, tant tractament com anàlisi química i informació legal davant de Sanitat i Consum.
- Desratització i desinsectació de xarxes de sanejament.
-Gestió de clients: lectura i facturació de comptadors, manteniment i renovació dels mateixos, atenció al client, noves connexions, altes, baixes
- Servei de guàrdia 24h davant d'avisos d'emergència d'abonats o avaries.
- Gestió amb altres organismes referent a legalitzacions i documentació requerida.

El Servei Municipal d'Aigües de Selva, en l'actualitat disposa de dues zones de captació d'aigües de naixement i subterrànies.

* FONT DE MASSANELLA: La font del Prat és coneguda també com la Font de Massanella, font natural d'aigua i on comença la molt coneguda 'canaleta de Massanella'; un recorregut impressionant per un sender que corre al costat de la canal i que arriba fins a la possessió de Massanella, al costat del poble de Mancor de la Vall, a uns 7 kms. de distància de la font.* POU SA VINYASSA: consta d'un pou de captació amb una capacitat d'extracció instantània total de 23 m3/hora, el que suposa 552 m3 diaris, capacitat suficient per cobrir les demandes de consum actuals. Mitjançant una xarxa de transport d'aigua d'uns 6 km de longitud i partint d'un dipòsit de capçalera situat a Santa Lucia, subministra l'aigua al nucli urbà de Mancor de la Vall. Actualment la xarxa de distribució d'aigua dins d'aquest nucli urbà dóna servei a un total de 714 abonats ..